PROJEKTI

  •  A-COP, projekat istraživanja korupcije u R. Srbiji u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednost
  • Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Udruženjem Javnih tužilaca Srbije
  • Projekat obuke za građanskog nadzornika u organizaciji Uprave za javne nabavke R.Srbije i Komisije za zaštitu prava ponuđača R.Srbije
  • RTS- naše pravo da znamo sve u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Fondom za otvoreno društvo
    Društvo protiv korupcije je bilo aktivan učesnik Beogradskog bezbednosnog foruma održanog u Beogradu u septembru 2013.godine.