O NAMA

Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina je mlado udruženje koje su osnovali uglavnom bivši članovi rasformiranog Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Zrenjanina. Udruženje je osnovano 24.04.2013. godine. Predsednik je Zoran Bašić dipl.ecc. Ostali članovi su: Ranko Hrnjez dipl.ing., Miloš Vučković ekonomista, Dane Mašić student, Dušan Jovanović dipl.ecc., Kristina Glavardanov advokat.

Udruženje DRUŠTVO PROTIV KORUPCIJE (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti:

Antikorupcije, Ljudskih prava, Izgradnje kapaciteta javnih institucija, Građanske participacije, Omladinske politike, Građanskog obrazovanja, Podrške preduzetništvu, Zaštiti životne sredine, Rodne ravnopravnosti, Organizacije edukativnih , tematskih i nekomercijalnih putovanja po zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom,  Obavljanja drugih delatnosti kroz realizovanje projekata i akcija u cilju poboljšanja kvaliteta života građana.

Cilj udruženja je istraživanje, analiza i predlaganje praktične politike, podizanje svesti građana na lokalu kao i uključivanje svih zainteresovanih učesnika u zajedničku borbu protiv korupcije,  za ljudska prava, zaštitu životne sredine, rodne ravnopravnosti.