Borbene patike bez borbe

Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina sprovelo je prvu nezavisnu procenu svrsishodnosti javne nabavke Borbene patikeMinistarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa PRO-CURE metodologijom.

Na­lazi analize javne nabavke borbenih patika tokom 2014. godine ukazuju na niz manjkavosti u planiranju, sprovođenju i izvršenju ugovora o javnoj nabavci, koje dovode u pitanje njenu svrsishodnost.

Istraživanje ukazuje na to da se ne zna pouzdano na osnovu čega Ministarstvo unutrašnjih poslova planira kvalitet, kvantitet i dinamiku nabavki uniformi.

Kad je reč o analiziranoj nabavci, uočeno je više nedostataka. Ugovor o nabavci je zaključen nakon isteka zakonskog roka, bez obrazloženja MUP-a. Posti­gnuta cena je za 30% niža od procenjene vrednosti (preko 20 miliona dinara) i čak 10 miliona dinara niža od prve sledeće ponude, ali nema obrazloženja zašto nije okarakterisana kao ne­uobičajeno niska. Tokom realizovanja ugovora ispoljili su se problemi koji dalje produbljuju sumnju u svrsishodnost sprovedene nabavke. Ugovor je realizovan sa zakašnjenjem, pri čemu nije jasno da li je MUP naplatio penale dobavljaču za ovo prekoračenje roka. Kvalitet isporučene robe je pri­likom ispitivanja osporen u dva navrata. Postoje indicije da kvalitativni i kvantitativni prijem nije odgovarajuće obavljen. MUP nije dostavio svu dokumentaci­ju o ovoj fazi nabavke.

Na kraju analize, autori iznose preporuke za MUP koje bi trebalo da doprinesu povećanju svrsishodnosti planiranja i sprovođenja nabavki, kao i boljoj zaštiti interesa policajaca.

Publikacija je rezultat rada na projektu „PRO-CURE Jačanje civilnog nadzora nad javnim nabavkama u sektoru bezbednosti” koji finansira Evropska unija kroz projekat Podrška civilnom društvu 2013. i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Publikaciju možete preuzeti OVDE.

“Cassa sconto” – ušteda ili prevara decenije u poslovanju državnih apoteka?

U organizaciji Društva protiv korupcije iz Zrenjanina, 07.05.2014. godine u Medija centru u Beogradu, održana je konferencija na kojoj je predstavljena studija o prelivanju sredstava osiguranika RFZO-a u sopstvena sredstva državnih apoteka, primenom kriterijuma “cassa sconto” u postupcima nabavki lekova.

 

Izveštaj građanskog nadzornika

Zoran Bašić, Društvo protiv korupcije Zrenjanin — Izveštaj građanskog nadzornika. Sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, 16.06.2014. godine.

 

Autobuske linije čuvaju sela

ZRENJANIN: Udruženje „Društvo protiv korupcije” iz Zrenjanina, zajedno sa Centrom za istraživanje, Autobusitransparentnost i odgovornost iz Beograda,

počelo je realizaciju projekta pod nazivom „Gde javni prevoz ide, zajednica raste”.

– Cilj kampanje je da se kroz funkcionalan javni prevoz poboljša kvalitet života za oko 47.000 žitelja 22 sela sa teritorije grada Zrenjanina – objašnjava predsednik zrenjaninskog udruženja Zoran Bašić.

On napominje da je već održan prvi sastanak sa predstavnicima seoskih mesnih zajednica radi dogovora o budućim koracima.

– Sledi obilazak svih sela i upoznavanje meštana sa problematikom i projektom, da bismo zajedno došli do predloga za rešenje ovog problema. Sve aktivnosti na projektu planiramo da završimo do 30. oktobra, a o našem predlogu biće obaveštene lokalne vlasti – napominje Bašić.

U obrazloženju projektne inicijative, navode se nimalo ohrabrujući podaci o sve manjem broju stanovnika u svim selima na teritoriji Zrenjanina, u nekima čak za četvrtinu u odnosu na prethodni popis.

– Procentualno, najviše stanovnika izgubili su Jankov Most, Banatski Despotovac, Tomaševac i Lukino Selo, dok najmanji gubitak stanovništa beleže Čenta, Aradac, Mihajlovo, Stajićevo i Elemir. Mi ovim projektom obuhvatamo sva 22 sela – ističe Bašić.

Kroz analizu zatečenog stanja realizatori projekta utvrdiće i koliko je novih linija potrebno za pokrivanje teritorije celog grada, uz kalkulaciju tržišne cene.

– Tako se može utvrditi i procenat subvencija i suma u gradskom budžetu, kojom bi se ostvario cilj da seosko stanovništvo ima redovan i pristupačan prevoz. A dugoročno, zaustavili bi trend odliva ruralnog stanovništva, uz menjanje socijalne slike u selima – zaključuje Bašić.

Ž. Balaban